Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   
Listën e publikimeve:
02 Oct 2015