Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Katalogu i Standardeve Kosovare 2020

Katalogu i Standardeve Kosovare 2020

AKS gjatë këtij viti ka shënuar rezultate të kënaqshme në punën e saj. Numri i komiteteve teknike të themeluara për procedim të standardeve arrin në 19, dhe puna e tyre ka rezultuar me rritje të dukshme të standardeve të miratuara, të cilat janë në shërbim të gjitha palëve të interesit.

Katalogu 2020, i standardeve është botimi i nëntë i këtij lloji, dhe përmbledh të gjitha standardet e miratuara deri më tani, përderisa katalogu i parë kishte 1660 standarde, i dyti 3054 standarde, i treti 3808, i katërti 4560, i pesti 5308 standarde, i gjashti 7026 standarde, i shtati 9077, i teti 9163 ndërsa në këtë përmbledhje numri total arrin 11384 standarde të miratuara si standarde kosovare (9143 standarde të publikuara dhe 2241 standarde të shfuqizuara).

Katalogu i Standardeve Kosovare 2020

07 Oct 2020