Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
Programi i Punës 2022
30 Jan 2024
Programi i Punës 2022
Buletini 09
09 Jan 2024
Buletini 09, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raporti vjetor i AKS 2023
27 Dec 2023
Raporti vjetor i AKS 2023
UDHËZUES PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STADNARDEVE KOSOVARE
08 Nov 2023
UDHËZUES PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STADNARDEVE KOSOVARE
Buletini 08
09 Oct 2023
Buletini 08, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2023
03 Oct 2023
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2023
Buletini 07
03 Jul 2023
Buletini 07, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 06
03 Apr 2023
Buletini 06, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 05
06 Jan 2023
Buletini 05, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raporti vjetor i AKS 2022
27 Dec 2022
Raporti vjetor i AKS 2022
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2022
11 Oct 2022
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2022
Buletini 04
07 Oct 2022
Buletini 04, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
28 gjetur, faqja1 nga2
1