Republika e kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të ngarkimit -Makinat e ngarkimit pa operator dhe sistemet e tyre
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Kapëset konike të elektrodave për makinat e saldimit me pika (puntatriçet) -Dimensionet
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Standardet e vërtetimit për vlërsimin e procedurave të caktimit të marrëveshjeve të organeve që veprojnë në saktoret e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2010-08-10 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tekstile -Këllëf dysheku Specifikimet dhe metodat e provës
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikim për material izolues me bazë mike -Pjesa 3 : Specifikime për materiale të veçantë -Fleta 9 : Mikaniti i dredhur

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar