Republika e kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË NËN-KOMITETE TEKNIKE PËR EUROKODE
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË NËN-KOMITETE TEKNIKE PËR EUROKODE

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-06-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për sheshe lojrash - Pjesa 5:Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për karuselët
English
Published 
2016-07-20 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjete presioni për pronësinë humane (PVHO) – Sistemet shumëvendore të dhomave të presionit për terapi hiperbarike – Performanca, kërkesat e sigurisë dhe prova
English
Published 
2018-05-08 
91 
48 € 
PDF
Blej
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndët djegëse
English
Published 
2017-05-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Metoda e provës për ngjitësit e veshjeve të dyshemesë dhe të mureve - Prova në rrjedhje gjatë forcës prerëse
English
Published 
2018-06-18 
68 
42 € 
PDF
Blej
Mbajtësit e llambave të tipit bajonete

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar