Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt...
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-09-13 
116 
51 € 
PDF
Blej
Siguria funksionale e sistemeve elektrike, elektronike dhe elektronike të programueshme që lidhen me sigurinë -Pjesa 3 : Kërkesat në lidhje me programe kompjuterike
English
Published 
2013-12-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit -Udhëzime mbi projektin e indekseve multimetrike
English
Published 
2014-12-15 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje për kultivimin e ullirit dhe prodhimin e vajit të ullirit - Fjalor
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe Percaktimi i densitetit Pjesa 1 : Metoda me piknometër
English
Published 
2014-07-14 
78 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Sistemet e kontroll/komandimit dhe drejtimit të transportit urban të udhëzuar -Pjesa 2 : Specifikim i kërkesave funksionale

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar