Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-01-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 3: Sistemi HR - Montime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe
English
Published 
2010-09-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Anije të vogla -Sistemi i çlirimit të shpejtë për rripat trapez (ISO 10862 : 2009)
Albanian
Published 
2015-11-04 
0 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro-organizmave - Pjesa 4: Përcaktimi i qëndrueshmërisë së degradimit nga kimikatet
English
Published 
2016-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 2: Prova e përshtatshmërisë për parangarkim
English
Published 
2010-09-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të papërshkueshme nga uji në formë të lëngët për t’u përdorur nën pllakat prej qeramike të ngjitura me lëndë ngjitëse -Kërkesat, metodat e provës, vlerësimi i konformitetit, klasifikimi dhe përcaktimi

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar