Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt...
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-10 
34 
31 € 
PDF
Blej
Matja dhe vlerësimi i ekspozimit personal të rrezatimit optik jokoherent -Pjesa 3 : Rrezatimet UV të emetuara nga dielli
English
Published 
2014-12-15 
15 
20 € 
PDF
Blej
Makinat bujqësore dhe pyjore dhe pajsjet e kopshteve - Makinat e drejtuara me kembë dhe të mbajtura me dorë - Përcaktimi i afrueshmërisë së sipërfaqeve të nxehta
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kondensatoret shuntues te fuqise te tipit me vetrregullim te cilet perdoren per sistemet e rrymes alternative qe kane nje tension nominal te llogaritur me i vogel dhe i barabarte me 1000 V -Pjesa 2 : Prova e vjeterimit, prova e vetrregullimit dhe prova e shkaterrimit
English
Published 
2013-11-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pëlhurat e gomuara ose të plastifikuara -Provat fizike dhe mekanike -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përkuljes me anë të metodës me fleksometër (ISO 32100 : 2010)
English
Published 
2015-06-24 
34 
31 € 
PDF
Blej
Bashkues të radio frekuencës-Pjesa 26: Specifikim i seksionuar për bashkuesit koaksial të RF seritë TNCA

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar