Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-7

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-7 » Programi i Punës i KT-7
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 556-2:2015
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 80369-5:2016/AC:2017-02
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
ISO/CD 10346-4; EN 80369-5:2016
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications
KT-7
2021-06-10
2021-06-10
ISO 11138-7:2019; EN ISO 11138-7:2019
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit -Treguesit biologjikë -Udhëzime për përzgjedhjen , përdorimin dhe interpretimin e rezultateve (ISO 14161 : 2009)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO 11138-7:2019)
KT-7
2022-02-09
2022-02-09
ISO 15912:2016; EN ISO 15912:2016
Dentistry - Refractory investment and die material (ISO 15912:2016)
KT-7
2020-12-04
2020-12-04
ISO 10993-1:2018
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
Biological evaluation of medical devices Evaluation and testing within a risk management process
KT-7
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
ISO 17665-1:2006
Sterilization of health care products -- Moist heat Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

47 gjetur, faqja3 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit        
3