Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-7

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-7 » Programi i Punës i KT-7
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 13795-1:2019
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit ,proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 13795-2:2019
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit ,proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 13976-1:2018
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 1 : Kushtet e ndërfaqes
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface requirements
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 13976-2:2018
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 2 : Kërkesat e sistemit
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements
KT-7
2020-11-30
2020-11-30
EN 14136:2004
Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 14348:2005
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 14561:2006
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 14562:2006
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 14563:2008
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2021-12-09
2021-12-09
EN 15333-1:2008/AC:2009
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 15986:2011
Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 16081:2011+A1:2013
Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing systems - Performance, installation and testing
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 16442:2015
Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 16615:2015
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 16616:2015
Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 17111:2018
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 1789:2020
Automjetet që përdoren në mjekësi dhe pajisja e tyre -Autoambulancat e rrugës
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 1865-3:2012+A1:2015
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 556-1:2001/AC:2006
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
KT-7
2020-11-27
2020-11-27
EN 556-1:2001
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices

47 gjetur, faqja2 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2