Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-4

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-4 » Programi i Punës i KT-4
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-4
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
FprEN 15807
Zbatime në hekurudhë -Bashkuesit gjysëm pneumatik
Railway applications - Pneumatic half couplings
KT-4
2022-10-26
2022-10-26
EN 50121-4:2006
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
KT-4
2022-10-26
2022-10-26
EN 50121-5:2006
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
KT-4
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
EN 50355:2013
Zbatime hekurudhore-Kabllot për materilaet hekurudhore rrotulluese që kanë performanca të veçanta të sjelljes ndaj zjarrit -Kabllot me izolim të hollë dhe me izolim normal -Udhëzues për përdorim
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Guide to use

4 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1