Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 13478:2007; EN ISO 13478:2007
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO 13478:2007)

60 gjetur, faqja4 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit