Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50156-1:2015
Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse Pjesa 1 : Kërkesat për instalimin dhe projektimin
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-1:2013
Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-2-1:2013
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-2-2:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-3-1:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-3-2:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-4-1:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building backbone cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-4-2:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 4 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 600 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch cord cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-5-1:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-5-2:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 5 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e mbrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch cord cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-6-1:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e paekranizuar karakterizuar deri ne 250 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50288-6-2:2013
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 6 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pambrojtur te karakterizuar deri ne 250 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuar
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch cord cables
KT-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
EN 50290-4-2:2014
Kabllot për komunikim -Pjesa 4 -2 : Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove -Udhëzues për tu përdorur
Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50490:2008
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50512:2009
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)
KT-17
2021-10-13
2021-10-13
ISO 7500-1:2018
Materiale metalike - Verifikimi dhe kalibrimi i makinave të provës statike njëaksiale - Pjesa 1: Makina të provës në shtypje dhe tërheqje - Verifikimi dhe kalibrimi i sistemit të matjes së forcës (ISO 7500-1:2018)
Metallic materials -- Calibration and verification of static uniaxial testing machines Tension/compression testing machines -- Calibration and verification of the force-measuring system
KT-17
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
ISO 9773:1998/Amd 1:2003
Specimens

17 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1