Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-06-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i veprimit parandalues ndaj specieve Reticulitermes (European termites) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2024-07-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve prej druri -Dru i trajtuar me konservantë -Përcaktimi i shkallës së penetrimit dhe mbajtjes të kreozotit në drurin e trajtuar
English
Withdrawn 
2014-06-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2023-07-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Komponimet derivate nga piroliza e qymyrit -Vajrat me bazë katrami të qymyrit -Kreozotet -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-08-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjoke
English
Published 
2024-07-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Published 
2014-06-17 
47 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Trajtimi i strukturave të drurit me prezervante kundër sulmeve biologjike
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit- Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit -Klasat e produkteve të drurit të trajtuar me substancë rezistente ndaj zjarrit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 1 : Aplikimi nëpërmjet trajtimit sipërfaqësor (metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj Lyctus brunneus (Stephens)Pjesa 2 : Aplikimi nëpërmjet imprenjimit (metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Udhëzim i përgjithshëm për marrjen e mostrave dhe përgatitjen për analizë të konservantëve të drurit dhe të lëndës drusore të trajtuar
English
Published 
2017-05-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Metoda e provës në terren për përcaktimin e efektivitetit mbrojtës të një mbrojtësi druri në kontakt me tokën
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi I efikasitetit ndaj organizmave tetar gerryes
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës fushore për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të një konservanti të drurit për përdorim nën një veshje dhe të ekspozuar jashtë kontaktit me tokën -Metoda e lidhjes L
English
Published 
2014-06-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Klasat e përdorimit : përcaktimet, aplikimi për drurin masiv dhe prodhimeve me bazë druri
English
Withdrawn 
2012-08-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe prodhimeve me bazë druri -Përkufizimi I klasave të rreziqeve nga dëmtuesit biologjik -Pjesa 3 : Përdorimi I pllakave me bazë druri
69 gjetur, faqja2 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2