Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-05-14 
76 
45 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe lidhjet e tyre -Fllanxhat rrethore për tubat, rubinetat, rakoredritë dhe pajisjet ndihmëse, përcaktimi i klasës -Pjesa 1 : Fllanxhat prej çeliku, NPS ½ deri 24
English
Withdrawn 
2011-08-26 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tubat për ngrohje të përqëndruar -Sistemet e tubave të paraizoluara të lidhura me llaç për rrjeta uji të nxehtë të vendusur drejtpërdrejtë nën tokë -Xhuntat bashkuese për tubat prej çeliku të zakonshëm, termoizolimi prej poliuretani dhe veshje të jas
English
Withdrawn 
2017-10-18 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tubat për ngrohje të përqëndruar -Sistemet e tubave të paraizoluara të lidhura me llaç për rrjeta uji të nxehtë të vendusur drejtpërdrejtë nën tokë -Xhuntat bashkuese për tubat prej çeliku të zakonshëm, termoizolimi prej poliuretani dhe veshje të jas
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpërndarjes së gazit mjekësor - Pjesa 6: Përmasat dhe shpërndarja e sondave për fiksimet në mur për gazet mjekësore të ngjeshur dhe vakuum
English
Published 
2022-11-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Bashkueset prej polivinil kloridi të pa plastifkuar (PVC - U) për ngarkesë fundore me fole të dyfishtë - Metoda e provës për hermeticitetin dhe sforcimin kur i nënështrohen përkuljes dhe pres
25 gjetur, faqja2 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit        
2