Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-02-02 
15 € 
PDF
Blej
Ndikimii materialeve metalike në ujin që është i destinuar të përdoret për konsum njerëzor - Testi me unazё dinamike e impiantit për vlerësimin e lёshimit të metaleve - Pjesa 2: Ujёrat e testimit
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Depozita për ushqime -Pjesa 1 : Përmasat e depozitave
English
Published 
2013-12-23 
12 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet -Përgatitja e ekstraktit me ujë të ftohtë
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për pajisje guzhine për përgatitje ushqimi
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 2: Karakteristikat për pajisjet e guzhines të argjenduara dhe prej çeliku të paoksidueshëm (ISO 8442-2:1997)
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
English
Published 
2016-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Enë kuzhine prej qeramike në kontakt me ushqimet. Çlirimi i plumbit dhe i kadmiumit. Pjesa 1: Metoda e prov
89 gjetur, faqja5 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit        
5