Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 5 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 6 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 7 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 8 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vaj ulliri me mbushje me produkt
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 9 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant i mbushur me produkt
English
Published 
2010-08-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton i caktuar për të qenë në kontakt me produktet ushqimore -Analizat e sensoreve -Pjesa 1 : Aroma
English
Published 
2010-08-10 
20 
23 € 
PDF
Blej
Letër dhe karton i caktuar për të qënë në kontakt me produktet ushqimore -Analizat e sendoreve -Pjesa 2 : Pa -aromë (kalbja)
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Konteniertë izoluar -për përdorim shtëpiak -Pjesa1 : Karakteristika për paisje vakumi si enë dhe shishe izoluese
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa2 : Karakteristika për kuti dhe qanta të izoluara
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa3 : Karakteristika për akumulator termikë
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Njësitë e transportit që përmbjnë konteinerë furnizimi të ushqimit të parapregatitur - Kërkesat termike dhe higjenike dhe provat.
English
Published 
2015-06-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujin e destinuar për konsum njerëzor - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 1 : Metoda e provës për produkte që nuk janë metalike apo të çimentuara.
English
Withdrawn 
2015-06-22 
30 
29 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 2 : Metoda e testimit për materialet jo-metalike dhe jo-çimentore që përdoren në vend.
English
Withdrawn 
2015-07-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 3 : Metoda e testimit për rrëshirat jonokëmbyese dhe adsorbentët.
English
Published 
2023-01-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 3 : Metoda e testimit për rrëshirat jonokëmbyese dhe adsorbentët.
English
Withdrawn 
2015-06-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ndikimi i materialeve në ujërat që përdoren për konsum nga njerëzit - Ndikimi për shkak të migrimit - Pjesa 4 : Metoda e testimit për membranat e trajtimit të ujit.
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Artikuj jo metalike per furnizim dhe përdorim industrial -Metodat e provave per percaktimin e rezistencës në shtypje
English
Published 
2015-02-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 1: Udhëzues për metodat e provës për migrimin e specifik të substancave plastike në ushqime dhe përcaktimi i lëndëve plastike dhe zgjedhja e kushteve të ekspoz.
English
Published 
2015-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 2: Përcaktimi i acidit tereftalik në ushqime simulante.
English
Published 
2015-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 3: Përcaktimi i akrilnitrilit në ushqime dhe në ushqime simulante.
89 gjetur, faqja3 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3