Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vlerësimi i performancës së pajisjeve mjekësore të diagnostikimit in vitro
English
Published 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Proçedurat për marrjen e mostrës që përdoren për provën e oranuar për pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro -Aspektet statistikore
English
Withdrawn 
2011-08-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Withdrawn 
2015-11-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Enët me një përdorim për mbledhjen e mostrave të gjakut venoz të njerëzve
English
Published 
2017-12-01 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Published 
2017-12-01 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 2: Testet për sterilitetin të kryera në vlerësimin e proçesit të sterilizimit (ISO 11737-2:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Published 
2017-12-01 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 2: Filtrimi (ISO 13408-2:2003)
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin - Pjesa 3: Liofilizimi (ISO 13408-3:2006)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 4: Teknologjitë e vendeve të pastrimit (ISO 13408-4:2005)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin - Pjesa 5:Sterilizimi në vend (ISO 13408-5:2006)
English
Withdrawn 
2007-07-11 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Sistemet e menaxhimit të cilësisë -Kërkesa për qëllime rregullatorë
English
Withdrawn 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2003)
English
Published 
2017-12-01 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizatorët për produkte për kujdesin e shëndetit -Kërkesa të përgjithshme për tipizimin e një agjenti sterilizues dhe zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin rutinë të një procesi sterilizues për pajisjet mjekësore
English
Published 
2017-12-01 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizatorët për produkte për kujdesin e shëndetit -Kërkesa të përgjithshme për tipizimin e një agjenti sterilizues dhe zhvillimin, vlerësimin dhe kontrollin rutinë të një procesi sterilizues për pajisjet mjekësore
English
Withdrawn 
2013-11-26 
99 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Zbatimi i drejtimit të rrezikut në pajisjet mjekësore (ISO 14971 : 2007, Versioni i korrigjuar 2007 -10 -01)
32 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1