Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

90/396/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisjet e gazit

Titulli Anglisht

Appliances burning gaseous fuels

Informacion shtesë

NULL