Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-04-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet klimatizuese dhe/ose pompat e nxehtësisë për thithje dhe ndajthithje, që punojnë me gaz, me aftësi termike nominale jo me tëmadhe se 70 kw -Përdorimi racional i energjisë (EN 12309 -2 : 2000)
English
Published 
2022-08-16 
139 
55 € 
PDF
Blej
Pavarësia e përçuesve të nxehtësisë me djegie me gaz që kanë brënda një shoshë për të ndihmuar transportimin e djegies së ajrit dhe/ose të gazeve
English
Withdrawn 
2009-04-30 
13 € 
PDF
Blej
Tharesit shtepiak me djegie gazi me kthim direkt te tipeve B22D dhe B23D, me nxehtesi nominale ne nxehtesi nominale ne hyrje qe nuk kalon 6 kw -Pjesa 2 : Përdorimi racional i energjisë
English
Published 
2022-08-16 
83 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngrohje të pa varura me gas me prurje termike nominale jo më të madhe se 6 kW
English
Published 
2022-08-16 
13 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
English
Published 
2022-08-16 
71 
45 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
English
Withdrawn 
2012-09-05 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e furnizimit me gaz tё ngrohtё -Pjesa 1 : Rregullat e pёrgjitёshme tё sigurisё
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -10 : Kërkesa specifike
English
Withdrawn 
2012-09-05 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -2 : Kërkesa specifike -Furrat
English
Withdrawn 
2012-09-05 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje për guzhina profesionale që përdorin gaz Pjesa 2 -7 : Kërkesa specifike -Salamandrat dhe pjekёsat
English
Withdrawn 
2012-09-27 
121 
55 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje qendrore me gaz te djegshem -Kaldajat e tipave B11 e B11BS, te pajisura me djeges atmosferik me dergim nxehtesie nominale qe nuk I kalon 70 kW
English
Withdrawn 
2009-04-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje shtepiake per gatim, qe djegin karburante te gazta -Pjesa 2 -1 : Perdorimi racional i energjise -Te pergjithshme
English
Published 
2009-04-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e gatimit shtepiak qe djegin gaz -Pjesa 2 -2 : Perdorimi racional i energjise -Pajisjet qe kane furra dhe/ose zgara me konveksion te detyruar
English
Published 
2022-08-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
English
Published 
2022-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
English
Published 
2012-09-27 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kaldajat per ngrohje -Kaldajat per ngrohje me djeges me pulverizim Pjesa 3 : Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem -Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lubrifikante për përdorim në pajisje dhe kontrollet e lidhura me to, duke përdorur gazra të djegshme përveç atyre të projektuar për përdorim në proceset industriale
English
Withdrawn 
2019-09-26 
130 
55 € 
PDF
Blej
Ngrohësit me gaz me një tub të sipërm rrezatues - Pjesa 1: Siguria
English
Withdrawn 
2009-04-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Radiator për përdorim jo shtëpiak me tub ajror me një djegës së gazit -Pjesa 2 : Përdorimi racional I energjisë
English
Withdrawn 
2009-04-30 
48 
36 € 
PDF
Blej
Ngrohësa me djegës të sipërm me gaz të djegshëm me rrezatim të ndriçueshëm, për përdorim joshtëpiak -Pjesa 2 : Përdoruesi rqacional I energjisë ( EN 419 -2 : 2006)
41 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1