Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

97/23/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisje të trysnisë

Titulli Anglisht

Pressure equipment

Informacion shtesë

NULL