Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-06-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë – Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohe reale (PCR) – metoda bazë për zbulimin e patogjenëve te shkaktuar nga ushqimet – Metoda horizontale për zbulimin e Shiga toksinë-duke prodhuar Encherichia coli (STEC) dhe përcaktimin e O157,O111,O26,O103 dhe O145 serogrupet (ISO/TS 13136:2012)
English
Withdrawn 
2014-05-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion 2 : Çeliqe te palidhura dhe çeliqe te lidhur me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-05-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 3 : Çeliqe të saldueshem me strukture te imet të normalizuar
English
Withdrawn 
2014-05-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 4 : Çeliqe me lidhje nikeli me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 6 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2008-05-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte metalike -Llojet dhe dokumentet e kontrollit
English
Withdrawn 
2014-05-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Derdhjet prej çeliku për përdorime në presion
English
Withdrawn 
2008-05-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku të pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 4 : Tubat prej çeliku te pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të ulët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku te pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 2 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 4 : Tuba prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 5 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 6 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 7 : Tubat prej çeliku inoksitabël
English
Withdrawn 
2014-05-14 
127 
55 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 2 : Çeliqe tё pa lidhur dhe çeliqe ferrikё tё lidhur me kёrkesa specifike pёr inspektimin
English
Published 
2014-05-14 
99 
48 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 4 : Çeliqe inoksidabёl austenitikё tё pёrpunuar me presion dhe çeliqe inoksidabёl austenitikё -ferrikё (duplex) me kёrkesa specifike pёr inspektimin
113 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1