Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

98/79/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisje mjekësore të diagnostikimit "in-vitro"

Titulli Anglisht

In vitro diagnostic medical devices

Informacion shtesë

NULL