Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

97/67/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregulla të përgjithshme për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimeve postale të Komunitetit dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit

Titulli Anglisht

Common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.