Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2007-08-15 
24 
26 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare -Trajtimi i objekteve postare -Karakteristikat optike për trajtimin e korespondencës
English
Published 
2013-12-09 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sherbimet postare -Dritare e kutive te letrave private dhe hyrje te letrave te tjera te posaqme -Kerkesat dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2007-08-15 
55 
38 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Cilësia e shërbimit-Matja e kohës transite nga fillimi në fund i shërbimit për pjesë të veçanta të dërgimit prioritar me postë dhe dërgimi me postë i klasit të parë
English
Withdrawn 
2019-12-19 
118 
51 € 
PDF
Blej
Shërbimi postar-Cilësia e shërbimit-Matja e kohës së tranzitit të shërbimeve nga fillimi në fund (end-to-end) për pjesë të veçanta të dërgimit prioritar me postë dhe dërgimi me postë i klasit të parë
English
Withdrawn 
2007-08-15 
34 
31 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Cilësia e shërbimit-Matja e ankesave dhe procedura e riparimit
English
Withdrawn 
2019-12-19 
48 
36 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Cilësia e shërbimit-Matja e ankesave dhe procedura e riparimit
English
Withdrawn 
2007-08-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare -Cilësia e shërbimit -Matja e humbjeve të dërgesave postare të regjistruara dhe të tipeve të tjera të shërbimit postar, duke përdorur makina dhe sistem gjurmimi
English
Withdrawn 
2016-12-27 
59 
38 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare - Adresat në database - Pjesa 1 : Përbërësit e adresave postare
English
Withdrawn 
2007-08-15 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Cilësia e shërbimit-Matja e kohës tranzite nga fillimi në fund i shërbimit për një pjesë jo prioritare të dërgimit me postë dhe dërgimi me postë i klasit të dytë
English
Withdrawn 
2007-08-15 
60 
38 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare-Cilësia e shërbimit-Matja e kohës tranzite nga fillimi në fund i shërbimit për dërgesat me postë me grumbuj të pa ambalazhuar
English
Withdrawn 
2016-12-27 
119 
51 € 
PDF
Blej
Shërbimet postare - Markimet dixhitale postare - Projektimi, siguria dhe zbatimi
11 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1