Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

90/385/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisjet mjekësore aktive transplatuese

Titulli Anglisht

Active implantable medical devices

Informacion shtesë

NULL