Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë, markimin dhe informacionin që duhet të jepet nga prodhuesi
English
Published 
2013-11-26 
97 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive -Pjesa 2 -1 : Kërkesa të veçanta për pajisjet mjekësore të implantueshme aktive për të trajtuar bradiaritminë (stimulatorët kardiakë)
English
Published 
2014-09-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për rezistencën elektrike të materialeve izolues të ngurtë -Pjesa 3 : Kërkesat shtesë për provat e impulsit 12/50 $Gms
English
Published 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
English
Withdrawn 
2013-11-26 
27 
28 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore -Pjesa 12 : Përgatitja e mostrës dhe e materialeve referuese (ISO 10993 -12 : 2012)
English
Published 
2016-07-20 
21 
25 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 13: Identifikimi dhe kualifikimi i produkteve të degraduara nga pajisjet mjekësore polimere (ISO 10993-13:2010)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 16: Koncepti i studimeve toksikokinetike për produktet e degraduara dhe substancat e filtrueshme (ISO 10993-16:2010)
English
Published 
2016-07-20 
93 
48 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 7: Mbetjet e sterilizimit të oksidit të etilenit- Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 9: Kuadri për identifikimin dhe përcaktimin e anës sasiore të produkteve potenciale të degraduara (ISO 10993-9:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
English
Published 
2017-12-01 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Published 
2017-12-01 
77 
45 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
42 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i produkteve për kujdesin e shëndetit - Indikatorë kimikë - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme (ISO 11140-1:2005)
English
Withdrawn 
2017-12-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Ambalazhi për pajisjet mjekësore të sterilizuara termikisht -Pjesa 1 : Kërkesat për materialet, sistemet sterile penguese dhe sistemet e paketimit (ISO 11607 -1 : 2006)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 1: Përcaktimi i popullimit të mikroorganizmave në produkte (ISO 11737-1:2006/Cor 1:2007)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore - Metodat mikrobiologjike - Pjesa 2: Testet për sterilitetin të kryera në vlerësimin e proçesit të sterilizimit (ISO 11737-2:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Published 
2017-12-01 
60 
38 € 
PDF
Blej
Trajtimi antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit shëndetësor - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme (ISO 13408-1:2008, përfshirë Amd 1:2013)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 2: Filtrimi (ISO 13408-2:2003)
29 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1