Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

89/392/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Makineria - Siguria e makinerisë: kërkesa thelbësore të përgjithshme të shëndetit dhe sigurisë

Titulli Anglisht

Machinery - Safety of machinery: general essential health and safety requirements

Informacion shtesë

NULL