Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
English
Withdrawn 
2013-12-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 3 : -Metoda e bankoprovës për matjen e normës së emetimit në një substancë ndotëse të dhënë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi I emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4 : Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi -Metoda gjurmuese
English
Withdrawn 
2013-12-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 4 : Eficensa e kapshmërisë së një sistemi shkarkimi -Metoda gjurmuese
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve -Kërkesat elektrike -Pjesa 2 : Kërkesat e përgjithshme për kamionët me motor me djegje të brendshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makineri për levizjen e dheut -Makinat me rrota gome -Kerkesat për drejtimin e makinës
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të ngarkimit -Makinat e ngarkimit pa operator dhe sistemet e tyre
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave metalprerëse -Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e mandrinove mbajtëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Makinat për gomë lëndë plastike -Makinat reaksion formuese -Pjesa 1 : Kërkesa të sigurisë për matjen dhe përzierjen e njësisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Makineri të përpunimit te ushqimit -Konceptet bazë -Pjesa 2 : Kërkesa të higjenës
English
Withdrawn 
2009-08-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Pajisjet mbrojtese të ndjeshme ndaj presionit -Pjesa 2 : Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e shtresave të dyshemeve të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
70 
42 € 
PDF
Blej
Makina për gomë dhe lëndë plastike makinat me injektim Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 € 
PDF
Blej
Mjetet motorike portative që mbahen ne dorë -Matja e vibrimeve në dorezat e mbajtjës -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vibracionet mekanike -metodat laboratorike për vlerësimin e vibracionit te ndënjëses -Pjesa 1 : Kërkesat bazë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Hapësirat e sigurisë për të parandaluar prekjen e pjesëve të trupit të trupit të njeriut
English
Published 
2009-10-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave te paketimit Pjesa 4 : Paletizuesit dhe çpaletizuesit
English
Withdrawn 
2010-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Makinat e gomës dhe plastikës -Siguria -Makinat e fryrjes së modeleve të përcaktuara për prodhimin e artikujve me zgavra -Kërkesa për projektimin dhe konstruksionin
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Matjet e trupit të njeriut -Pjesa 1 : Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
59 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1