Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CECC 96 200:2010

Shtëpi » Standardizim » DS CECC 96 200:2010
DS CECC 96 200:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 55
Publikuar: 2010-09-28
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CECC 96 200:1988
CLC/SR 23J
Çmim: 38 €Titulli Shqip

Specifikime seksioni : Çelësat me levë -duke përfshirë BDS CECC 96 201 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 202 : Vlerësim i nivelit R 96 202 : Çelësat me levë

Titulli Anglisht

Sectional Specification: Lever switches -- including BDS CECC 96 201: Assessment level D, and BDS CECC 96 202: Assessment level R 96 202: Lever switches

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

ICS

Asnjë informacion i shtuar.

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.