Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 60728-1-2:2010

Shtëpi » Standardizim » SK EN 60728-1-2:2010
SK EN 60728-1-2:2010
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 39
Publikuar: 2010-09-28
I tërhequr: 2023-03-23
Regjistri Kombëtar: 74/2010
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 60728-1-2:2009
CLC/TC 209
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Rrjeta kabllor për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -2 : Kërkesa performance për sinjale të dërguara në prizën dalëse në funksionim

Titulli Anglisht

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 60728-1-2:2009(E) provides the minimum performance requirements to be fulfilled in operation at the system outlet or terminal input and describes the summation criteria for the impairments present in the received signals and those produced by the CATV/MATV/SMATV cable network, including individual receiving systems.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-07 
88 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 11 : Siguria
English
Withdrawn 
2013-08-16 
69 
42 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -1 : Kabllimi RF për rrjeta shtëpiake dy drejtimëshe
English
Published 
2013-08-16 
80 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 13 : Sisteme optike për transmetime të sinjaleve radiotelevizive
English
Withdrawn 
2010-09-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese-Pjesa 7-3: Monitorimi igjendjes të instalimeve të jashtëme me rrjeta hibride me fibër optike dhe kabëll koaksial -Specifikim i burimt të fuqisë të bus të ndërfaqes të receptorit me impulse
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjal televiziv zanor dhe shërbime ndërvepruese Pjesa 7-3: Monitorimi i gjendjes të instalimeve të jashtëme të rrjetit hybrid me fibër optke dhe kabëll koaksial – Ushqimi i bus-it të ndërfaqes të receptorit me impulse