Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 13138-2:2009

Shtëpi » Standardizim » SK EN 13138-2:2009
SK EN 13138-2:2009
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2009-12-14
I tërhequr: 2019-05-14
Regjistri Kombëtar: 274/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13138-2:2002
CEN/TC 162
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen

Titulli Anglisht

Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The European Standard specifies safety requirements for construction, performance, sizing and marking for buoyant swimming aids intended to assist users with movements through the water in the early stages of water awareness'' whilst learning to swim or whilst learning part of a swimming stroke. It also gives methods of test for verification of these requirements. This part of the standard, Part 2, applies to Type C devices that are designed to assist with improving specific elements of the stroke and which have either inherent buoyancy or can be inflated.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

SK EN 13138-2:2019 replaces SK EN 13138-2:2009 - 2016-07-22

Shënimet

SK EN 13138-2:2009 i adaptuar në KT.për LPSR ,shfuqizohet dhe i njëjti kalon me "mirror" në KT për PMP
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksione për notim -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2015-11-03 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin (udhëzimin) e notimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2019-03-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2009-12-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksion për instruksione për notim -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjëset notuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2015-11-03 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin e notit - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjësete notit që mbahen veshur në trup