Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN 1273:2020/A1:2024

Shtëpi » Standardizim » prSK EN 1273:2020/A1:2024
prSK EN 1273:2020/A1:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 66
Publikuar: 2024-04-17
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 1273:2020/A1:2023
Çmim: 42 €Titulli Shqip

Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës

Titulli Anglisht

Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods

Scope Shqip

Ky standard përcakton kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për rrethoret e fëmijëve të cilët mund të ulen aty deri në momentin që mund të jenë në gjendje të ngrihen vetë në këmbë. Standardi nuk zbatohet për rrethore fëmijësh të cilat përdoren për arsye dhe qëllime terapeutike dhe kurative.

Scope Anglisht

This document specifies safety requirements and test methods for baby walking frames into which a child is placed, and intended to be used from when the child is able to sit up by itself until the child is able to walk by itself. This document does not apply to baby walking frames for therapeutic and curative purposes and to those baby walking frames relying on inflatable parts to support the child. Toys (e.g. ride on toys, push-along toys, usually intended for children able to walk unaided) are not covered by this document. If a baby walking frame has several functions or can be converted into another function the relevant European standards apply to it

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.