Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

CEN/TS 13130-15:2013

Shtëpi » Standardizim » CEN/TS 13130-15:2013
CEN/TS 13130-15:2013
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 19
Publikuar: 2013-12-23
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 13130-15:2005
CEN/TC 194
Çmim: 23 €Titulli Shqip

Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit - Pjesa 15: Përcaktimi i 1,3-butadiene në stimulantët e ushqimit

Titulli Anglisht

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 15: Determination of 1,3-butadiene in food simulants

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document, part of EN 13130, specifies an analytical procedure for the determination of butadiene monomer in the food simulants water, 3 % w/v aqueous acetic acid, 15 % v/v aqueous ethanol and olive oil. The level of butadiene monomer determined is expressed as mg butadiene/kg of food. The method is appropriate for the quantitative determination of butadiene at a range of 0,01 mg/kg to 0,1 mg/kg in food simulants. NOTE The method should also be applicable to other aqueous food simulants and to the other fatty food simulants such as sunflower oil and a mixture of synthetic triglycerides.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.