Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN TS 16663:2022

Shtëpi » Standardizim » DS CEN TS 16663:2022
DS CEN TS 16663:2022
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 20
Publikuar: 2022-11-29
Regjistri Kombëtar: 437/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 16663:2016
CEN/TC 38
Çmim: 23 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse - Produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) - Metoda gjysmë fushore

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies a method for determining the leaching of active ingredients or other compounds from preservative treated wood by a semi field method for Use Class 3 (outdoor above ground). The preservative treated wood can be tested with or without subsequently surface coating or other water-repellent treatment. The method is applicable to the testing of commercial or experimental preservatives or paint systems applied to non-durable timber by methods appropriate to commercial practice.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.