Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TS 12404:2019

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TS 12404:2019
DS CEN/TS 12404:2019
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2019-05-27
I tërhequr: 2022-03-14
Regjistri Kombëtar: 277/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 12404:2015
CEN/TC 38
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of a masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method

Scope Shqip

Ky specifikim teknik përcakton një metodë për përcaktimin e performancës të një ruajtësi, i cili vepron ne sipërfaqen e sipërme të mostrës prej llaçi, për parandalimin e rritjes të Dry Rot nëpërmjet llaçit të trajtuar, kur i ekspozohet provës së kërpudhës.

Scope Anglisht

This European prestandard specifies a method for determining the performance of a preservative, applied to the upper surface of the mortar test specimens, in preventing the growth of dry rot through the treated mortar when exposed to the tests fungus. This method is only applicable to masonry fungicides applied as a true solution of the preservative in water or as a water-borne liquid emulsion-type preservative.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

DS CEN/TS 12404:2019 replaces SK ENV 12404:2014 - 2016-07-22