Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TR 12872:2019

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TR 12872:2019
DS CEN/TR 12872:2019
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2019-05-27
Regjistri Kombëtar: 277/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 12872:2014
CEN/TC 112
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati

Titulli Anglisht

Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs

Scope Shqip

Ky Raport Teknik jep udhëzime për përdorimin e pllakave ngarkesë-mbajtëse prej druri në dysheme, mure dhe çati në përputhje me standardin EN 12871. Ky jep informacion për: - inspektimin në vënd; - transportin dhe shpërndarjen; - trajtimin; - stivosjen; - magazinimin; - përmbajtjen e lagështisë, ajrimin dhe efektet e lagështisë; - prerjen dhe punimin; - përzgjedhjen; - montimin

Scope Anglisht

This Technical Report gives guidance on the use of wood-based panels in structural applications as structural floor and roof decking on joists or structural wall sheathing on studs in accordance with EN 12871. It provides information on: — inspection at site; — transport and delivery; — handling; — stacking; — storage; — moisture content, conditioning and the effects of moisture; — cutting and machining; — selection; — installation.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar