Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 61280-4-1:2018

Shtëpi » Standardizim » SK EN 61280-4-1:2018
SK EN 61280-4-1:2018
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 66
Publikuar: 2018-06-18
I tërhequr: 2023-03-23
Regjistri Kombëtar: 233/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61280-4-1:2009
CLC/SR 86C
Çmim: 42 €Titulli Shqip

Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode

Titulli Anglisht

Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 61280-4-1:2009(E) is applicable to the measurement of attenuation of installed fibre-optic cabling using multimode fibre, typically in lengths of up to 2 000 m. This cabling can include multimode fibres, connectors, adapters and splices. Cabling design standards such as ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702 and ISO/IEC 24764 contain specifications for this type of cabling. ISO/IEC 14763-3, which supports these design standards, makes reference to the test methods of this standard. In this standard, the fibre types that are addressed include category A1a (50/125 um) and A1b (62,5/125 um) multimode fibres, as specified in IEC 60793-2-10. The attenuation measurements of the other multimode categories can be made, using the approaches of this standard, but the source conditions for the other categories have not been defined. The main changes with respect to the previous edition are: - An additional measurement method based on optical time domain reflectometry (OTDR) is documented, with guidance on best practice in using the OTDR and interpreting OTDR traces. - The requirement for the sources used to measure multimode fibres is changed from one based on coupled power ratio (CPR) and mandrel requirement to one based on measurements of the near field at the output of the launching test cord.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike -Pjesa 2 -9 : Sistemet dixhitale -Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike-Pjesa 2-9: Sistemet dixhitale-Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë