Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK EN ISO 13628-2*:2019

Shtëpi » Standardizim » prSK EN ISO 13628-2*:2019
prSK EN ISO 13628-2*:2019
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 86
Publikuar: 2019-07-30
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 13628-2:2006
CEN/TC 12
This standard is identical to:
ISO 13628-2:2006
ISO/TC 67/SC 4
Çmim: 48 €



Titulli Shqip

Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)

Titulli Anglisht

Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-2:2006)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 13628-2:2006 defines the technical requirements for safe, dimensionally and functionally interchangeable flexible pipes that are designed and manufactured to uniform standards and criteria. Minimum requirements are specified for the design, material selection, manufacture, testing, marking and packaging of flexible pipes, with reference to existing codes and standards where applicable. ISO 13628-2:2006 applies to unbonded flexible pipe assemblies, consisting of segments of flexible pipe body with end fittings attached to both ends. ISO 13628-2:2006 applies to both static and dynamic flexible pipes used as flowlines, risers and jumpers. The applications addressed by this ISO 13628-2:2006 are sweet and sour service production, including export and injection applications for production products including oil, gas, water and injection chemicals. ISO 13628-2:2006 does not cover flexible pipes of bonded structure or flexible pipe ancillary components or to flexible pipes for use in choke-and-kill line applications. ISO 13628-2:2006 does not apply to flexible pipes that include non-metallic tensile armour wires.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
265 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
236 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
English
Published 
2012-09-07 
82 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 10 : Specifikimet për tubat fleksibël të përbërë (ISO 13628 -10 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
227 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 11 : Sistemet e tubave fleksibël për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008)
English
Published 
2012-09-07 
75 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 15 : Strukturat nënujore dhe kolektorët
English
Withdrawn 
2012-09-07 
74 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
79 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Projektimi dhe vënia nën veprim e sistemeve prodhuese nënujore -Pjesa 3 : Sistemet e injektimit të tejpërtejmë (TFL)
English
Published 
2012-09-07 
267 
70 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 4 : Koka e pusit nënujor dhe armatura e fontanës(bredhit) (ISO 13628 -4 : 2010/Cor 1:2011)
English
Published 
2010-09-22 
183 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 5 : Pragjet nënujore (ISO 13628 -5 : 2009)
English
Published 
2012-09-07 
132 
55 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytezimi i sistemeve nenujor te prodhimit -Pjesa 6 : Sistemet e kontrollit nenujor te prodhimit (ISO 13628 -6 : 2006)
English
Published 
2012-09-07 
252 
70 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 7 : Sistemet e lidhjes së sipërfaqes/fundit të detit për përfundimin/riparimin
English
Published 
2012-09-07 
79 
45 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 8 : Mjetet e kontrolluara ne distance (ROV) me sipërfaqe ndarëse me sistemet e prodhimit nënujor Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 8 : Remotely Operated Vehicle (ROV) interfaces on subsea production systems (ISO 13628 -8 : 2002)
English
Published 
2012-09-07 
34 
31 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyror -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit -Pjesa 9 : Sistemet e ndërhyrjes me pajisje që komandohen në distancë Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 9 : Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems (ISO 13628 -9 : 2000)