Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 14511-3:2017

Shtëpi » Standardizim » SK EN 14511-3:2017
SK EN 14511-3:2017
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 59
Publikuar: 2017-10-18
I tërhequr: 2022-04-07
Regjistri Kombëtar: 206B/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 14511-3:2013
CEN/TC 113
Çmim: 38 €Titulli Shqip

Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve- Pjesa 3: Metodat e provës

Titulli Anglisht

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

1.1 The scope of EN 14511-1:2013 is applicable. 1.2 This European Standard specifies the test methods for the rating and performance of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps using either air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and cooling. It also specifies the method of testing and reporting for heat recovery capacities, system reduced capacities and the capacity of individual indoor units of multisplit systems, where applicable. This European Standard also makes possible to rate multisplit and modular heat recovery multisplit systems by rating separately the indoor and outdoor units.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

SK EN 14511-3:2017 replaces SK EN 14511-3:2014 - 2016-07-22
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve -Pjesa 1 : Termat, përkufizimet dhe Klasifikimi
English
Withdrawn 
2016-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve – Pjesa 1: Termat, përkufizimet dhe Klasifikimi
English
Withdrawn 
2017-10-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve - Pjesa 1: Termat, përkufizimet dhe Klasifikimi
English
Withdrawn 
2014-04-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve -Pjesa 2 : Kushtet e provës
English
Withdrawn 
2017-10-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve- Pjesa 2: Kushtet e provës
English
Withdrawn 
2014-04-26 
57 
38 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve -Pjesa 3 : Metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-04-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve -Pjesa 4 : Kërkesat e punës, shënimi (markimi) dhe instruksionet
English
Withdrawn 
2017-10-18 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve- Pjesa 4: Kërkesat e punës, shënimi (markimi) dhe instruksionet