Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 13286-3:2016

Shtëpi » Standardizim » SK EN 13286-3:2016
SK EN 13286-3:2016
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2016-10-10
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13286-3:2003
CEN/TC 227
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 3: Metodat e provës për densitetin e referuar laboratorik dhe përberjes së ujit - Ngjeshja me vibrim me parametra të kontrolluar

Titulli Anglisht

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrocompression with controlled parameters

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of the maximum reference dry bulk density and the difficulty of compaction of a hydraulically bound or unbound mixture using a compacting machine called "controlled parameters vibro compression" (CPVC). This European Standard applies to unbound mixtures as well as to mixtures bound with hydraulically binders before setting. This method is applicable to mixture with a maximum size aggregate D equal to 31,5 mm.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-10-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 1: Metodat e provës për densitetin e referuar laboratorik dhe përberjes së ujit - Hyrje. kërkesat e përgjithëshme dhe marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2016-10-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 1: Metodat e provës për densitetin e referuar laboratorik dhe përberjes së ujit - Hyrje. kërkesat e përgjithëshme dhe marrja e mostrës
English
Published 
2016-10-10 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përzjerje të trajtuara dhe të patrajtuara me lidhësa hidraulikë - Pjesa 2: Metodat e provës për përcaktimin e referimeve laboratorike të dendësisë dhe përmbajtjes së ujit - Ngjeshje me parametra të kontrolluar
English
Published 
2013-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përzjerje të trajtuara dhe të patrajtuara me lidhësa hidraulikë Pjesa 2 : Metodat e provës për përcaktimin e referimeve laboratorike të dendësisë dhe përmbajtjes së ujit -Ngjeshje me parametra të kontrolluar
English
Published 
2016-10-10 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 3: Metodat e provës për densitetin e referuar laboratorik dhe përberjes së ujit - Ngjeshja me vibrim me parametra të kontrolluar
English
Published 
2016-01-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Perzjereje hidraulikisht lidhës dhe jo lidhës - Pjesa 4: Metoda prove për densitetin referent laboratorik - Çekiç vibrimi
English
Published 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e pa lidhur dhe të lidhur me lidhës hidraulik -Pjesa 47 : Metoda e provës për përcaktimin e treguesit të aftësisë mbajtëse Kalifornia (CBR), të treguesit të aftësisë mbajtëse të menjëhershme dhe të ngritjes (valëzimt) gjatësore
English
Published 
2016-10-10 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 49: Prova e bymimit të shpejtuar për tokat e trajtuara me gëlqere dhe/ose materiale lidhëse hidraulike