Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TR 16420:2015

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TR 16420:2015
DS CEN/TR 16420:2015
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2015-09-21
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16420:2012
CEN/TC 38
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Metoda Analitike për Analizat e Propiconazolit në Mostrat e trajtuara të Drurit

Titulli Anglisht

Analytical Method for the Analysis of Propiconazole in treated Wood Samples

Scope Shqip

Ky Raport Teknik i CEN specifikon një metodë laboratorike për përcaktimin e Propiconazolit në mostrat e trajtuara të drurit duke përdorur të dyja metadata si atë gaz kromatografike(GC) ashtu edhe Metodën që përdor kromatografinë e lëngut me performancë të lartë(HPLC). Metoda ka për qëllim përcaktimin e cilësisë të trajtimit gjatë kohës së trajtimit. Nën rrethana të përshtatshme metoda është e zbatueshme për tebuconazole e drurit të trajtuar, si dhe për analizat e mbeturinave të drurit në lidhje me përmbajtjen e Propiconazole të saj.Metodë ka një limit zbulimin më të ulët se 1 μg Propiconazole / g dhe një kufi korrespondues kuantifikimit në 30 Propiconazole μg / g të materialit drusor shprehur si çështje e thatë. Ajo mund të përdoret për një gamë të matjes deri në një përmbajtje të Propiconazole 600 μg / g të lëndës së thatë

Scope Anglisht

This CEN Technical Report specifies a laboratory method for determining the content of propiconazole in treated wood using either Gas Chromatography (GC) or High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The method is aiming at determining the treatment quality at the time of treatment. NOTE 1 Under appropriate circumstances the method is applicable for tebuconazole-treated wood as well as for the analysis of waste timber with respect to its propiconazole content. The method has a detection limit lower than 1 µg propiconazole/g and a quantification limit corresponding to 30 µg propiconazole/g of wood material expressed as dry matter. It can be used over a measurement range up to a propiconazole content of 600 µg/g of dry matter. NOTE 2 This method may need some modifications with some wood species such as hardwoods.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.