Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 1993-1-4:2016

Shtëpi » Standardizim » SK EN 1993-1-4:2016
SK EN 1993-1-4:2016
Status: Published
Gjuha: Albanian
Faqe: 41
Publikuar: 2016-05-11
Regjistri Kombëtar: 149/2016
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 1993-1-4:2006
CEN/TC 250
Çmim: 34 €Titulli Shqip

Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme - Rregulla shtesë për çeliqet inoks

Titulli Anglisht

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Part 1.4 of EN 1993 gives supplementary provisions for the design of buildings and civil engineering works that extend and modify the application of EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 and EN 1993-1-8 to austenitic, austenitic-ferritic and ferritic stainless steels. NOTE 1: Information on the durability of stainless steels is given in Annex A. NOTE 2: The execution of stainless steel structures is covered in EN 1090. NOTE 3: Guidelines for further treatment, including heat treatment, are given in EN 10088.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-05-11 
127 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesa
English
Published 
2016-05-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetitë nëpërmjet trashësisë
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-11: Projektimi i strukturave me komponentë në tërheqje
English
Published 
2016-05-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-12: Rregulla shtesë për shtrirjen e EN 1993 deri tek çeliqet e markës S 700
English
Published 
2016-05-11 
88 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1–2: Rregullat e përgjithëshme - Projektimi struktural për zjarrin
English
Published 
2016-05-11 
148 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-3: Rregulla të përgjithëshme – Rregulla shtesë për elemente dhe fletë çeliku të formuara në të ftohtë
English
Published 
2020-09-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme-Rregulla shtesë për çeliqet inoks
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2016-05-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-5: Elementët strukturalë pllakë
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
103 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
48 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-7: Strukturat me pllaka të nënshtruara në ngarkimin jashtë planit
Albanian
Published 
2016-05-11 
158 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1– 8: Projektimi i Xhuntimeve
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-9: Lodhja
English
Published 
2016-05-11 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 2: Urat prej çeliku
Albanian
Published 
2016-05-11 
94 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Kullat dhe Shtyllat
Albanian
Published 
2016-05-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-2: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Oxhakët
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2014-12-15 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej Çeliku Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2020-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
English
Published 
2016-05-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-2: Depozitat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-3: Tubacionet
Albanian
Published 
2016-05-11 
97 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku. Pjesa 5: Pilotat
English
Published 
2016-05-11 
50 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 6: Strukturat që mbajnë vinça