Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TS 15119-1:2014

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TS 15119-1:2014
DS CEN/TS 15119-1:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 15
Publikuar: 2014-06-17
I tërhequr: 2022-03-14
Regjistri Kombëtar: 385/2022
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 15119-1:2008
CEN/TC 38
Çmim: 20 €Titulli Shqip

Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës -Pjesa 1 : Druri i depozituar në shesh mbas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 3 (jo të mbuluar, jo në kontakt me terrenin) -Metoda laboratorike

Titulli Anglisht

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Specification describes a laboratory method for obtaining water samples from preservative treated wood exposed out of ground contact (wood held in the storage yard after treatment and which has been in conditions designed to simulate outdoor, out of ground contact situations), at increasing time intervals after exposure.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i depozituar në hapësirën e jashtme të magazinimit pas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i irimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës Pjesa 2 : Produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 4 ose 5 (në kontakt me terenin, ujin e ëmbël osë të kripur) -Metoda laboratorike