Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN TS 1566-2:2014

Shtëpi » Standardizim » DS CEN TS 1566-2:2014
DS CEN TS 1566-2:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 24
Publikuar: 2014-01-14
I tërhequr: 2024-03-18
Regjistri Kombëtar: 119/2014
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 1566-2:2012
CEN/TC 155
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinilkloridi i klorinuar (PVC -C) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit

Titulli Anglisht

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for assessment of conformity

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Specification gives guidance for the assessment of conformity of materials (compounds/formulations), products and assemblies in accordance with EN 1566 1 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of third-party certification procedures. NOTE 1 It is recommended that the quality management system conforms to or is no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [1]. NOTE 2 If third-party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011 [2], EN 45012 [3] or EN ISO/IEC 17021 [4], as applicable. NOTE 3 In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A. In conjunction with EN 1566 1, this document is applicable to solid-wall piping systems made of chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC C) intended to be used for the following purposes: - for soil and waste discharge systems (low and high temperature) inside buildings (application area code "B"); - for soil and waste discharge systems (low and high temperature) for both inside buildings and buried in ground within the building structure (application area code "BD"). NOTE 4 This is reflected in the marking of products by "B" or "BD".

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.