Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN/TS 1329-2:2014

Shtëpi » Standardizim » DS CEN/TS 1329-2:2014
DS CEN/TS 1329-2:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 246
Publikuar: 2014-01-14
I tërhequr: 2022-04-01
Regjistri Kombëtar: 119/2014
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 1329-2:2012
CEN/TC 155
Çmim: 70 €Titulli Shqip

Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinil kloridi i paplastifikuar(PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit

Titulli Anglisht

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Specification gives guidance for the assessment of conformity of compounds/formulations, products and assemblies in accordance with EN 1329 1 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of third-party certification procedures. NOTE 1 It is recommended that the quality management system conforms to or is no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [1]. NOTE 2 If third-party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011 [2], EN 45012 [3] or EN ISO/IEC 17021 [4], as applicable. NOTE 3 In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A. In conjunction with EN 1329 1, this document is applicable to piping systems made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U) intended to be used for the following purposes: - for soil and waste discharge systems (low and high temperature) inside buildings (application area code "B"); - for soil and waste discharge systems (low and high temperature) for both inside buildings and buried in ground within the building structure (application area code "BD"). NOTE 4 This is reflected in the marking of products by "B" or "BD".

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.