Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

SK EN 15221-2:2013

Shtëpi » Standardizim » SK EN 15221-2:2013
SK EN 15221-2:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 44
Publikuar: 2013-11-11
I tërhequr: 2023-02-08
Regjistri Kombëtar: 111/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15221-2:2006
CEN/TC 348
Çmim: 34 €Titulli Shqip

Menaxhimi i objektit -Pjesa 2 : Udhëzime se si të përgatiten marrëveshjet e menaxhimit të objektitFacility Management -Part 2 : Guidance on how to prepare Facility Management agreements

Titulli Anglisht

Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European standard provides guidance on the preparation of agreements for Facility Management work. This European standard is applicable to: Facility Management agreements for both public and private European Union cross-border, as well as domestic, client/Facility Management service provider relationships; full range of facility services; both types of Facility Management service providers (internal and external); all types of working environments (e.g. industrial, commercial, administration, military, health etc.). This European standard is applicable to services that are primarily characterised by the following properties: business to business services; managed by the Facility Management service provider; recurring type operations greater than a one year duration; performance oriented; prices or mechanisms to determine prices for services, which are closely linked to performance. In EN 15221-1 the scope of Facility Management is described. This standard is primarily written for Facility Management agreements between a client and an external Facility Management service provider. However, a large part of this standard can be applied to cases where the Facility management service provider is an internal entity within the client''s organisation and be very helpful to set up an approach based on Services Level Agreements (SLA). This standard does not replace any specialized standards related to services within the scope of the Facility Management agreement. Applicable standards should be followed. The standard does not: provide standard forms for Facility Management agreements; determine rights and obligations between the client and the Facility Management service provider; detail employment conditions in regard to Facility Management agreements, although such details are extremely important; give detail concerning the management of environmental issues.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i shërbimeve -Pjesa 1 : Termat dhe përkufizimetFacility Management -Part 1 : Terms and definitions
English
Published 
2013-11-11 
46 
36 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 3 : Udhëzime mbi cilësisë në menaxhimin e objektitFacility Management -Part3 : Guidance on quality in Facility management
English
Published 
2013-11-11 
84 
48 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 4 : Parimet e klasifikimit, klasifikimi dhe strukturat në menaxhimin e objektitFacility Management -Part 4 : Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
English
Published 
2013-11-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 5 : Udhëzime mbi proceset e menaxhimit të objektit
English
Published 
2013-11-11 
52 
38 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i objektit -Pjesa 6 : Matja e zonës dhe hapësirës në menaxhimin e objektit
English
Published 
2013-11-11 
70 
42 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i shërbimeve -Pjesa 7 : Udhëzues për matjen e perfomancës