Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CEN TR 16303-1:2013

Shtëpi » Standardizim » DS CEN TR 16303-1:2013
DS CEN TR 16303-1:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 10
Publikuar: 2013-05-13
I tërhequr: 2024-02-13
Regjistri Kombëtar: 103/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16303-1:2012
CEN/TC 226
Çmim: 15 €Titulli Shqip

Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting

Titulli Anglisht

Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The focus of this Technical Report will be on establishing accuracy, credibility and confidence in the results of crash test simulations to roadside safety devices through the definition of procedures for verification and validation in roadside safety application. This part is gives a general introduction and describe the organisation of this document.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit