Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

DS CLC/TS 61643-12:2011

Shtëpi » Standardizim » DS CLC/TS 61643-12:2011
DS CLC/TS 61643-12:2011
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 239
Publikuar: 2011-04-25
I tërhequr: 2017-11-30
Regjistri Kombëtar: 208/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CLC/TS 61643-12:2006
CLC/TC 37A
Çmim: 65 €Titulli Shqip

Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët Pjesa 12 : Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit

Titulli Anglisht

Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Applies to surge protective devices (SPD''s) used to protect, under specific conditions, electrical systems and equipment against various overvoltage and impulse curents (e.g. lightning, switching surges). Information is provided on equipment to be protected, system characteristics, insulation levels, overvoltages, methods of installation, location, co-ordination and failure modes of SPD''s, as well as equipment failure consequences.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Shënimet

Ky standard shfuqizohet nga edicioni i ri!
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
237 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët-Pjesa 12: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22 : Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22: Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit