Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-06-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gjurmueshmëria e pajisjeve mjekësore duke përdorur identifikimin unik të pajisjes (UDI)
English
Withdrawn 
2007-07-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Struktura e koduar për arsye të tipit dhe rastit të pafavorshëm
English
Withdrawn 
2007-07-11 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore -Sistemet e menaxhimit të cilësisë -Udhëzues për zbatimin e ISO 13485 : 2003 ISO/TR 14969 : 2004
English
Published 
2015-11-16 
28 
28 € 
PDF
Blej
Informacion i dhënë nga prodhuesi me pajisje mjekësore
English
Withdrawn 
2012-08-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambUlancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 1 : Kërkesat për pajisjet mjekësore që përdoren në ambulancat me ajër
English
Published 
2023-07-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Automjetet mjekësore dhe pajisjet e tyre - Ambulancat ajrore - Pjesa 1: Kërkesat për pajisjet mjekësore të përdorura në ambulancat ajrore
English
Withdrawn 
2017-12-01 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambUlancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 1 : Kërkesat për pajisjet mjekësore që përdoren në ambulancat me ajër
English
Published 
2023-07-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Automjetet mjekësore dhe pajisjet e tyre - Ambulancat ajrore - Pjesa 2: Kërkesat operative dhe teknike për ambulancat ajrore
English
Withdrawn 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Ambulancat dhe pajisjet e ambulancës -Ambulanca me ajër -Pjesa 2 : Kërkesat operacionale dhe teknike për ambulancat me ajër
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Simbolet për përdorimin e etiketimit në pajisjet mjekësore - Kërkesat për etiketimin e pajisjeve mjekësore me përmbajtje ftalati
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet mjekësore të implantueshme aktive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë, markimin dhe informacionin që duhet të jepet nga prodhuesi
English
Published 
2014-09-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për rezistencën elektrike të materialeve izolues të ngurtë -Pjesa 3 : Kërkesat shtesë për provat e impulsit 12/50 $Gms
English
Published 
2015-11-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore - Kërkesa të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 1 - 1: Standard plotësues - Kërkesat e sigurisë për sistemet elektromjekësore
English
Published 
2016-07-20 
101 
51 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1-2: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme - Standard shtesë: Çrregullimet elektromagnetike - Kërkesat dhe provat
English
Published 
2015-11-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Kërkesa të përgjithshme për sigurinë - Pjesa 1-4: Standard anësor - Sistemet elektrike mjekësore të programueshme
English
Withdrawn 
2011-05-30 
87 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore Pjesa 1 -8 : Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performance e nevojshme Standard plotësues : Kërkesat e përgjithshme, provat dhe udhëzues për sistemet e alarmit në pajisjet dhe sistemet elektrike mjekësore
English
Published 
2018-06-18 
120 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektromjekësore Pjesa 1-8: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performance e nevojshme Standard plotësues: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe udhëzues për sistemet e alarmit në pajisjet dhe sistemet elektrike mjekësore
English
Published 
2016-07-20 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-22: Kërkesat e veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme për pajisje terapeutike, kozmetike, kirurgjike dhe lazer diagnostikuese
English
Published 
2015-11-16 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike mjekësore - Pjesa 2 - 31: Kërkesa të veçanta për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme të stimuluesve kardiak të jashtëm me burim energjie të brëndshme
English
Published 
2015-11-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Ultrasonikat - Sistemet kirurgjikale - Matja dhe deklarimi i karakteristikave bazë të daljes
33 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1