Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
13 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve nga druri - Udhëzues mbi vlefshmërinë e rezultateve të testimit sipas standardeve të mëparshëm, pas rishikimit të tyre
English
Withdrawn 
2014-06-17 
32 
29 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e testit portativ për përcaktimin e efikasitetit mbrojtës relativ të konservantit të drurit të ekspozuar në kontakt me tokën -Metoda me bashkim me ngjitje horizontale
English
Published 
2022-11-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i depozituar në hapësirën e jashtme të magazinimit pas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) -Metoda laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit - Metoda e parakondicionimit natyral jo në kontakt me tokën, të mostrave të trajtuara të drurit përpara testimeve biologjike laboratorike
English
Published 
2022-11-29 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me substancë mbrojtëse - Produktet prej druri të ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 ( të pambuluara, jo në kontakt me tokën) - Metoda gjysmë fushore
English
Published 
2015-09-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Analiza sasiore e pentaklorurfenolit në dru – Metoda Gaz kromatografik
English
Published 
2014-06-17 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mjetet mbrojtëse të drurit -Përcaktimi i dobisë së masave parandaluese kundër shkatërrimit të drurit nga kërpudhat bazidiomicetes
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Gërryerja (korrozioni) artificial i drurit të trajtuar përpara provës së rezistencës biologjike -Proçedura e rrezatimit UV dhe e spërkatjes me ujë
English
Withdrawn 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit parandalues kundër kërpurdhave që shkaktojnë njolla dhe atyre të mykut në lëndën e sapo sharuar -Prova në terren
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës -Pjesa 1 : Druri i depozituar në shesh mbas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 3 (jo të mbuluar, jo në kontakt me terrenin) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i irimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës Pjesa 2 : Produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 4 ose 5 (në kontakt me terenin, ujin e ëmbël osë të kripur) -Metoda laboratorike
English
Withdrawn 
2014-06-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e performancës në reagimin ndaj zjarrit -Klasat e produkteve me bazë druri të trajtuar me mbrojtës ndaj zjarrit për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm
English
Withdrawn 
2014-06-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomicete -ve shkatërruese të drurit -Aplikimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Draft 
2024-05-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Draft 
2024-05-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 1 : Metodika e marrjes së mostrave të kreozotit (katranit)
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 2 : Metodika për marrjen e mostrës të kreozotit nga lënda e drurit e trajtuar me kreozot për analizat pasuese
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 3 : Përcaktimi i përmbajtjes së benzo alfa pirenit në kreozot
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 4 : Përcaktimi i përmbajtjes së enoleve të ekstraktueshme nga kreozoti në ujë
69 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1