Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-05-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Rregullat e projektimit të bashkueseve me fllanxhat rrethore me permistop -Pjesa 3 : Metoda e llogaritjes të bashkimit ndërmjet fllanxhave me kontakt metal me metal
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bashkueset për lidhjen e tubave dhe rakordeve prej çeliku për transportimin e ujit dhe lëngjeve të tjera ujore ( EN 10311 : 2005)
English
Withdrawn 
2017-10-06 
130 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore për tubat, valvolat, rakorderitë, dhe elementët ndihmës, emërtuar PN - Pjesa 1: Flanxha çeliku
English
Withdrawn 
2008-05-14 
123 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe pjesët që bashkohen me to -Flanxhat rrethore për tubat rubineteritë Rakordet dhe aksesorët me presion nominal, PN të përcaktuar -Pjesa 1 : Flanxhat prej çeliku
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike -Bashkime për tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham (PPXH) -Metodat e provës për papërshkueshmërinë dhe rezistencën në dëmtimin e bashkimeve fleksibël dhe artikulacioneve të korrigjuara
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Published 
2016-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rakorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehte dhe me saldim gjatësor. me bokull bashkuese për sistemet e ujërave të shkarkimit - Pjesa 2: Përmasat
English
Published 
2016-07-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakorderite e tubave prej çeliku te galvanizuar ne te nxehte dhe me saldim gjatesor. me bokull bashkuese per sistemet e ujrave te shkarkimit - Pjesa 3:Permasat dhe kerkesat speciale per sistemet drenazhimit ne ndertimin e anijeve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2013-12-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekoreritë e tubave prej qeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bookoll bashkuese per sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa1 : Kërkesat,provat ,kontrolli I cilësisë
English
Published 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesat -Kanalizimet -Përmasat e flanxhave rrethore për ventilim në përgjithësi
English
Withdrawn 
2012-11-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme -Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptori dhe mbledhësi për mbledhjen e avujve
English
Published 
2017-10-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme -Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptori dhe mbledhësi për mbledhjen e avujve
English
Withdrawn 
2012-11-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptorët për ngarkimin dhe shkarkimin nga poshtë
English
Published 
2017-10-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme Pajisjet e shërbimit për çisternat -Adaptorët për ngarkimin dhe shkarkimin nga poshtë
English
Withdrawn 
2012-09-07 
42 
34 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe e gazit natyror -Brylat me induksion, rekorderitë dhe flanxhat për sistemet e transportit me tubacione -Pjesa 1 : Brylat me induksion
English
Published 
2012-09-07 
25 
26 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Brylat thithes, rekorderite dhe flanxhat per sistemet e transportimit me tubacion -Pjesa 3 : Flanxhat
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe pjesët e tyre -Buloneritë -Pjesa 1 : Zgjedhja e bulonerisë
English
Withdrawn 
2014-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe bashkuesit e tyre -Buloneritë -Pjesa 4 : Përzgjedhja e bulonave për pajisjet që i nënshtrohen i Directives 97/23/EC Pajisjet nën Presion
English
Published 
2014-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe lidhjet e tyre -Pjesa 4 : Kualifikimi për kompetence personeli në montimin e lidhjeve me bulona të sistemeve nën presion në shërbim kritik
25 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1