Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara me lidhjet e forta -Përcaktimi i modulit të Young -it
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikiki për lidhje të forta -Përcaktimi i koercitivitetit (magazinimit)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Prova e fortësisë Vickers
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhje të forta -Përcaktimi i kobaltit -Metoda potenciometrike
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi I masës vellimore të dukshme -Pjesa 2 : Metoda vëllim matës
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për pluhërat metalikë -Përcaktimi i rezistencës në ngjeshjen drejtkëndore në këputje
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Meterialet metalike të algomeruara të papërshkueshëm -Përcaktimi i masës së porës me provë të dyfisht
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet të forta të algomeruara -Marrja e mostrës dhe prova
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhërat metalikë -Përcaktimi i përmbajtjës së oksigjenit me metodat e reduktimit -Pjesa 1 : Udhëzues të përgjithshëm
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përmbajtjes së oksigjenit me metodat e reduktimit Pjesa 4 : Procesi i përgjithshëm nga oksidimi ekstraktimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike duke përfshir pluhrat për lidhjet e forta -Përcaktimi i ndryshimeve përmasore bashkëshoqëruar me ngjeshje aglomerim
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi i përmbajtjes se acidit të patretshëm në pluhrat e gizës, bakrit , kallajit dhe bronzit
English
Withdrawn 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi madhësisë së pjesshme nga shoshitja në të thartë
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i titanit -Metoda fotometrike periokside
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluoroshenca e rrezeve X -Metoda me shkrirje
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Përcaktimim metalografik dhe poroziteti si dh karboni i pakombinuar
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Prova në ngjeshje
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Përcaktimi i përmbajtjeve të elementëve metalikë nga fluorishenca nga rrezet X -Metoda me tretësisë
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Marrja e mostrës dhe prova e pluhurave duke përdorur copa prove të algomeruara
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Materiale metalike të algomeruar, me përjashtim të lidhjeve të forta -Copa e provës së padhëmbëzuar për provën e shformimit
53 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1