Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Markimet e terminaleve dhe degëzimeve për transformatorët e fuqisë
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 14 : Projektimi dhe zbatimi i transformatorëve të fuqisë të zhytur në vaj duke përdorur materiale izoluese që durojnë temperatura të larta
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kodi praktik I përdorimit të sigurt të pajisjeve elektrike plotësisht të mbushura me askarel
English
Withdrawn 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 10 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga vaji në ajër
English
Withdrawn 
2010-09-28 
15 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 11 : Indikatorët e temperaturës së vajit dhe të pështjellave
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 2 : Reletë mbrojtëse me gaz dhe vaj për transformatorët e zhytur në lëng dhe reaktorët me konservator
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë dhe bobinat e induksionit -Pjesa 3 : Reletë mbrojtëse për transformatorët hermetikë të zhytur në lëng dhe bobinat e induksionit pa shtresë amortizuese të gaztë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 4 : Aksesorët bazë (kablloja fundore e tokëzimit, pajisjet e shkarkimit dhe mbushjes, foleja e termometrit, rrotat e dhëmbëzuara)
English
Withdrawn 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 5 : Niveli I lëngut, pajisjet e presionit due indikator[t e rrjedhjes
English
Withdrawn 
2011-04-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatoreve të fuqisë dhe bobinave -Pjesa 8 : Valvulat flutur për qarqet me lëngje izoluese
English
Withdrawn 
2010-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Rakorderitë e transformatorëve të fuqisë dhe reaktorëve -Pjesa 9 : Shkëmbyesit e nxehtësisë nga uji në vaj
English
Published 
2019-12-19 
10 € 
PDF
Blej
Perdorime hekurudhore-Pajtueshmeria ndermjet vagonave dhe sistemeve te detektimit te trenit
English
Published 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Izolatorët e jashtëm të kalimit për 24 kV dhe 36 kV dhe për 5 kA dhe 8 kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Nyjet lidhëse të kabllos të zhytur në vaj I cili përdoret për transformatorët dhe bobinat që kanë tensionin më të lartë për pajisjet Um nga 725 kV deri në 550 kV
English
Published 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit për kasetat e kabllove të transformatorëve dhe bobinave të induksionit që nuk kalojnë 36 kV
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bokollat deri në 1kV dhe nga 250 A në 5kA, për transformatorët e mbushur me lëng
English
Published 
2010-10-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Izolatorët e kalimit shpërndarës elektrik shinor deri në kV dhe nga 1,25 kA deri 5 kA, për transformatorët embushur me lëng
English
Withdrawn 
2011-04-25 
17 
22 € 
PDF
Blej
Transformatorët trefazore të shpërndarjes, të zhytur në vaj, për frekuencë 50 Hz, nga 50 KVA në 2 500 KVA me tensionin më të lartë të pajisjeve që nuk e kalon 36 KV Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Three -phase oil -immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -Part 2 -1 : Distribution transformers with cable boxes on the high -voltage and/or low -voltage side -General requirements
77 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1